วัดสวนตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสวนตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054775169
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสวนตาล สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราวพ.ศ1955 เดิมเรียกว่าดงตาลหลวง มีเจดีย์อยู่ด้านหลังวิหาร เดิมเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย ภายในวัดมีพระประธานพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปทองสำริดปางมารวิชัยองค์ใหญ่ สง่างาม
การเดินทาง :  เมื่อทานในตัวเมืองน่าน ใช้จุดเริ่มต้นจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน แล้วตรงไปแล้วผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตรงไปประมาณ 500 เมตร ก็จะเห็นเจดีย์ของวัดสวนตาลตั้งสูงตระหง่าน แล้วสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าวัดสวนตาลพอดี

จำนวนผู้เข้าชม :427