ดอยม่อนธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยม่อนธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประชาชนเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตย์อยู่ ในทุกๆปี เมื่อถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9 ประชาชนจะไปร่วมงานประเพณีขึ้นดอยม่อนธาตุ โดยมีการทำบุญ ฟังธรรมและจุดพลุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
การเดินทาง :  มีเส้นทางรถ เข้าไปถึงดอยม่อนธาตุ

จำนวนผู้เข้าชม :520