น้ำตกตาดใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงสะคร่าม ต.วังสวาบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกตาดใหญ่ เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยตาดฟ้า อยู่ในพื้นที่บ้านดงสะคร่าน หมู่ที่ 7 ชั้นน้ำตก ประมาณ 5 ชั้น มีความสวยงามและน่าเล่นน้ำ
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอภูผาม่าน โดยประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการ อบต. ประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการ อบต.ประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :310