วัดสูงเกาะใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสูงเกาะใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านเกาะใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  074536357
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นวัดร้างโบราณ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
การเดินทาง :  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :458