สวนผลไม้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนผลไม้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2,7 และหมู่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนพลไม้จากเกษตรกรชาวบ้านห้วยทม และภายในตำบลป่าก่อ ปัจจุบันมีผู้นิยมปลูกสวนจำนวนมากมาย เป็นพืชเศรษฐกิจภายในตำบลและครัวเรือน
การเดินทาง :  อยู่ในพื้นที่ตำบลป่าก่อ ระยะทางจากจังหวัดอำนาจเจริญ 36 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :341