ป่าชุมชนดอนใหญ่ บ้านดอนหมู ม.10

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนดอนใหญ่ บ้านดอนหมู ม.10
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ป่าชุมชนดอนใหญ่ บ้านดอนหมู ม.10ตำบลขามเปี้ย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.58
longitude :  104.90
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การเดินทาง :  ห่างจากตำบลขามเปี้ยประมาณ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :424