วัดเขาบรรพต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาบรรพต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  วัดเขาบรรพตธรรมาวาสหรือวัดเขาตีหิน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง สายลพบุรี - บ้านหมี่

จำนวนผู้เข้าชม :489