แก่งไฮ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งไฮ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ.เม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแก่งหินที่สวยงามอีกแก่งหนึ่งของตำบลหนองบัวฮีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวอำเภอพิบูลมังสาหาร ประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวบ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :431