ฝายชลประทาน หมู่ที่ 3

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายชลประทาน หมู่ที่ 3
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :269