หาดสูงท่าวังเวิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดสูงท่าวังเวิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.30
longitude :  104.61
รายละเอียด :  ท่าวังเวิน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 เป็นแหล่งเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ช่วงน้ำลดชาวบ้านท่าไหจะใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง นาผักต่างๆๆ
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.ท่าไห 800 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :526