บ่อเจ้ดลูก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อเจ้ดลูก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ในเตา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสายน้ำที่มีก้อนหินจำนวนมากและมีรูปร่างแตกต่างกันและบนก้อนหินจะมีหลุมคล้ายบ่อ
การเดินทาง :  เดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :381