ปีใหม่ม้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปีใหม่ม้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่ตะละ,บ้านโป่งนก ต.สันสนลี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053782042
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประเพณีตามชนชาติพันธ์ ม้ง จัดช่วงประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม ของทุกปี
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง สายเชียงราย-แม่ขะจาน รถยนต์ส่วนตัว รถมอเตอร์ไซต์

จำนวนผู้เข้าชม :624