ดอยผาโง้ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยผาโง้ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่เกี่ยวกับการเดินป่า เพื่อชมธรรมชาติและสัตว์ป่า
การเดินทาง :  ใช้การเดินเท้าขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าชม :644