สวนสมเด็จย่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสมเด็จย่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :319