วัดพระธาตุดินแทน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดินแทน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลแสงภา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุดินแทน พระธาตุดินแทน หรือพระธาตุดินแถม ก่อสร้างเมื่อปี 2164 โดยพระธุดงค์รูปหนึ่ง ธุดงค์มาจากบางกอกน้อย มาถึงที่บ้านแสงภา เห็นชาวบ้านนับถือผีด้วยการฆ่าสัตว์แก้บน เห็นว่าเป็นการไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนา จึงได้อบรมชี้แจงชาวบ้านให้รู้ถึงพิธีที่ถูกต้องตามพุทธศาสนา โดยให้ถือพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่ง คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และได้นำพาชาวบ้านก่อสร้างพระธาตุขึ้น การก่อสร้างใช้ดิน หิน ก่อสร้าง พระธาตุดินแทน ได้วางหลักการในการนับถือพระธาตุ คือ 1.เว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดในวันโกน วันพระ 7-8 ค่ำ 14-15 ค่ำ ไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรม และให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม พื้นฐานศีลห้า องค์พระธาตุตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านแสงภา ห่างจากหมู่บ้าน 800 เมตร บนที่ดินของวัดพระธาตุ จำนวน 50 ไร่ ห่างจากอำเภอนาแห้ว 12 กม.
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :381