มณฑปวัดบ้านแก่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มณฑปวัดบ้านแก่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.79
longitude :  100.08
รายละเอียด :  วัดบ้านแก่งเป็นสถานที่รวบรวมศิลปกรรมที่เก่าแก่ อาทิ เช่น มณฑปของวัดบ้านแก่ง ที่มีความวิจิตรงดงาม รวมถึงยังมีครุฑแกะสลักด้วยไม้ ที่เป้นการระลึกถึงว่าตำบลบ้านแก่ง ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์มาก่อน
การเดินทาง :  เดินทางด้วยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1182 (นครสวรรค์-บรรพตพิสัย)

จำนวนผู้เข้าชม :510