ล่องแก่งคลองน้ำใส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ล่องแก่งคลองน้ำใส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ต. ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี คลองน้ำใส อยู่ห่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม ประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 51 กิโลเมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.03
longitude :  98.97
รายละเอียด :  ข้อมูลทั่วไป คลองน้ำใสเป็นลำธารขนาดเล็กเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่บริเวณรอยต่อของตำบล ถ้ำสิงขรและตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไหลจากเนินเขาบริเวณตำบลย่านยาวผ่านตำบลถ้ำสิงขร ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร ไหลลงสู่คลองพุมดวง บริเวณบ้านหาดเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงขร เดิมเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2545 ประชาชนเริ่มรู้จัก และเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งบริเวณที่ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว เป็นที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีน้ำใสสะอาดไหลตลอดทั้งปี ปัจจุบันนี้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เด็ก 5 บาท ผู้ใหญ่ 10 บาท คลองหลอกตา เป็นความมหัศจรรย์ของคลองน้ำใส คือ ต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ เกิดจาก ตาน้ำ กว้างประมาณ 1 เมตร ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน มีลักษณะใส สะอาด เมื่อผู้ที่ลงไปเล่นในน้ำจะมองเห็น ผิวกายขาวผุดผ่อง สันนิษฐานว่าจะเป็นน้ำแร่
การเดินทาง :  การเดินทาง จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางหมายเลข 401 สุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า แยกขวาที่ปากทางเข้าวัดถ้ำสิงขร กิโลเมตรที่ 35 ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายไปคลองน้ำใส เป็นเส้นทางผ่านบ่อน้ำพุร้อน ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปคลองน้ำใส ประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :305