แหล่งโบราณบ้านเมืองเพีย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณบ้านเมืองเพีย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเมืองเพีย ม.2,8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.08
longitude :  102.66
รายละเอียด :  เมืองเพีย เป็นเมืองโบราณยุคทวารวดี มีอายุอยู่ราวหลัง พ.ศ. 1200 ผังเมืองรูปกลมรี เส้นผ่าศูนย์กลางราว 1.5 กิโลเมตร มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ คูน้ำที่เหลือถึงปัจจุบันไม่ต่อเนื่องกัน แต่เห็นเป็นสระน้ำ มีราว 9 แห่ง ชาวบ้านปัจจุบันเรียกชื่อต่างๆกัน เช่น สระขี้ลิง, สระบัวใหญ่, สระน้อย, สระจอก, สระหิน, ฯลฯ เพีย เพี้ยนจากคำว่า พญา เป็นชื่อตำแหน่งขุนนางข้าราชการของล้านช้างกับล้านนา ชื่อเมืองเพียสมมุติเรียกขึ้นใหม่เมื่อไม่นานนี้เอง ชื่อแท้จริงของเมืองเพียว่าอะไรไม่รู้
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :325