น้ำตกวังทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกวังทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.บองอ อ.ระแงะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีจำนวน 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เหมาะแก่การลงเล่นน้ำเป็นอย่างมาก เพราะมีน้ำไหลตลอดปี บริเวณรอบน้ำตกมีสวนผลไม้หลายชนิด เช่น ลองกอง ทุเรียน เป็นต้น ส่วนชั้นที่ 3 มีต้นไม้นานาพันธุ์ เนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบชื้น โดยเฉพาะต้นตะเคียน และต้นหลุมพอจะมีเป็นจำนวนมาก
การเดินทาง :  โดยสารรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรกสายตันหยงมัส-บ้านบองอ และเส้นทางสายตันหยงมัส-ดุซงญอ ระยะทางทั้ง 2 สาย ประมาณ 17 กม. จากนั้นให้เดินทางต่อไปบ้านเมาะตาโก๊ะ ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ โดยทางเข้าน้ำตกวังทองจะเป็นถนนคอนกรีต ระยะทางประมาณ 2 กม. ก็จะถึงน้ำตกวังทอง

จำนวนผู้เข้าชม :600