สวนสุขภาพหนองหลง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสุขภาพหนองหลง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบ้านเสด็จ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองลำปาง ตามเส้นทางถนนสายลำปาง - งาว ประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :763