ภูมิถ้ำ(ภูเขาธรรมชาติ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูมิถ้ำ(ภูเขาธรรมชาติ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.นางิ้ว อ.สังคม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบท นค 3026

จำนวนผู้เข้าชม :324