หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุตรดิตถ์ > ลับแล > วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ทุ่งยั้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055816595
latitude :  17.60
longitude :  100.05
รายละเอียด :  วัดบรมธาตุทุ่งยั้งเป็นวัดโบราณประดิษฐานพระมหาธาตุประจำเมืองทุ่งยั้งลักษณะเป็นเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งบรรจุพระสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้..และมีประเพณีประจำปีที่สำคัญคือ ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทุกวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยเป็นวันงานสลากภัตของวัดและจะมีการจัดแสดงพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย..
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 7 กิโลเมตร บนถนนสาย 102 อุตรดิตถ์ - ศรีสัชชนาลัย

จำนวนผู้เข้าชม :398