พระบวรวังสีทา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระบวรวังสีทา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านสีทาเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036241608
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้าง ?พระบวรราชวังสีทา? ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งตะวันตก เนื่องจากพื้นที่เหมาะแก่การทำเป็นป้อมปราการ เพราะในช่วงนั้นต้องหาที่สร้างราชธานีสำหรับเวลาศึกสงคราม และสร้างคราวเดียวกับที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่เมืองลพบุรี พระบวรราชวังสีทา สร้างเป็นเรือนไม้ พื้นที่กว้างถึง 150 ไร่เศษ จากร่องรอยที่เหลืออยู่บ่งบอกว่าซากที่เป็นพื้นก่อเรือนไม้ ก่อด้วยอิฐฉาบปูนเป็นบัวคว่ำบัวหงาย คาดว่าสร้างขึ้นด้วยกัน 2 หลัง ครั้นพระสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดรื้อตำหนักลงมาสร้างวังพระราชทานพระเจ้าลูกเธอ ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ที่เหลืออยู่ก็หักพังสูญไปหมด ภายหลังมีชาวบ้านเข้ามาใช้เป็นพื้นที่ทำกิน มีการไถทำลายซากเดิมแทบสังเกตไม่ออก ในปัจจุบันได้กันไว้เป็นพื้นที่สาธารณะประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งปรากฏเห็นเป็นชานประตูก่ออิฐฉาบปูนมีรอยวางแผ่นกระดานทำสะพานยื่นไปยังบึงน้ำ ชาวบ้านเรียกว่า ?บึงตลาดไชย? ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัววัง ห่างประมาณ 100 เมตรเศษ ใช้เป็นที่ประทับสรงน้ำและเป็นที่ชุมนุมเหล่าสนมนางกำนัลฝ่ายในของ สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เล่าสืบกันว่าสนมของพระองค์ทุกนางเก่งในทางแอ่วลาวมาก กระทั่งพระองค์เองก็สามารถเป่าแคนและแอ่วลาวได้ ถึงกับทรงพระราชนิพนธ์กลอนลำแอ่วลาวไว้หลายเล่มสมุดไทย ยังคงปรากฏอยู่ในหอสมุดแห่งชาติจนถึงทุกวันนี้
การเดินทาง :  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 3524 6076-7

จำนวนผู้เข้าชม :465