น้ำตกยาโรย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกยาโรย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.วังประจัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.63
longitude :  100.19
รายละเอียด :  น้ำตกยาโรย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีต้นน้ำมาจากลำธารในป่าหัวกาหมิง มีความสวยงามเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน น้ำตกมีทั้งหมด 9 ชั้น ไหลลดหลั่นลงมาตามภูเขา แต่ละชั้นเป็นแอ่งสามารถเล่นน้ำได้
การเดินทาง :  ใช้ทางหลวงหมายเลข 4184 (สายควนสตอ-วังประจัน) ประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีทางลูกรังแยกซ้ายมือเข้าไป 700 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :575