เตาเผาแม่น้ำน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เตาเผาแม่น้ำน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
การเดินทาง :  ถนนสายบางระจัน-สรรคบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :455