น้ำตกห้วยฮากไม้ใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยฮากไม้ใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในเขตป่าต้นน้ำบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ปริมาณน้ำมากน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 35 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :202