หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > พระธาตุจอมรุ่ง
พระธาตุจอมรุ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุจอมรุ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่เย็น ม. 3 ต. แม่เย็น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ หมู่ 3 บ้านแม่เย็น ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามตำนานได้เล่าขานต่อๆกันมาในราว พ.ศ. 1837 เจ้าเมืองภูกามยาวแห่งเมืองพะเยา ได้มาสร้างพระธาตุจอมรุ่ง ซึงบรรจุเส้นพระะเกศา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาพระธาตุได้เริ่มชำรุดในราว พ.ศ. 2474 ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา ได้บูรณะสืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพระธาตุ 1 ใน 9 จอมที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ็
การเดินทาง :  -รถประจำทาง นั่งรถสองแถวสีฟ้าสายเชียงราย-พาน จากนั้นเหมารถสองแถวจาก อ.พาน มายังพระธาตุจอมรุ่ง ค่ารถไม่เกิน 500 บาท หรือใช้บริการรถประจำทางสีเขียวสายเชียงราย-พาน-แม่ใจ-พะเยา ลงรถที่บ้านปูแกง จากนั้นใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ค่าโดยสาร 100 บาท

จำนวนผู้เข้าชม :528