วัดท่าฟ้าใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าฟ้าใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านฟ้าสีทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเเยา ๕๖๑๖๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.93
longitude :  100.31
รายละเอียด :  แหล่งข้อมูลโบราณ วัดท่าฟ้าใต้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2311 โดยมีพระครูบาธรรมเสนา พร้อมด้วยพ่อเฒ่าแสนอิทฐิ กลุ่มผู้นำชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนานตอนใต้ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เข้ามาสู่ผืนแผ่นดินไทยทางจังหวัดน่าน กลุ่มชาวไทลื้อของพ่อเฒ่าแสนอิทฐินี้เป็นกลุ่มชนที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองพง เมืองล้า แคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีนเป็นเชื้อชาติลื้อ มีภาษาพูดเป็นของตนเองสำเนียงลื้อ นับศาสนาพุทธ มีพิธีกรรมตามศาสนาพราหมณ์ เชื่อถือ ทางไสยศาสตร์ มีวัฒนธรรมประเพณีและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ได้ถูกพวกจีนรุกไล่และอพยพหนีข้าศึกลงมาทางตอนใต้ เพราะเป็นชนชาติที่ไม่ชอบทำสงครามกับใคร รักความสงบและหวงแหนเชื้อชาติตระกูลเดียวกันมาก จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดท่าฟ้าใต้ขึ้นมา เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะบูชา โดยสร้างเป็นรูปทรงปั้นหยาศิลปะไทลื้อ ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดท่าฟ้าใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนประมาณ 19 กิโลเมตรตามเส้นทางถนนพะเยา ? เชียงม่วน องค์พระประธาน(หลวงพ่อสิบสองปันนา) ทำด้วยไม้ประดู่ ปางมารวิชัย ศิลปะ ล้านนา(ไทลื้อ) พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นพระประธานที่เก่าแก่และประมาณค่ามิได้ พระอุโบสถ (วิหาร) วัดท่าฟ้าใต้ เป็นวิหารทรง ?ไทลื้อ? ลักษณะของตัวอุโบสถ(วิหาร) เป็นทรงเตี้ยก่อ อิฐ ถือ ปูน หลังคาสามชั้นมุงด้วยแป้นเกล็ด ชั้นที่ 1 เป็นแบบปั้นหยาครอบตัวอุโบสถ(วิหาร) ทั้ง 4 ด้าน ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ทรงแบบปราสาทมีหน้าบันทิศตะวันออกและทิศตะวันตก หน้าบันมีหลังคากันสาดรับทั้งสองด้าน ตัวอุโบสถ(วิหาร)ทึบมีประตูไม่กว้างนักเป็นบานไม้สัก ผนังข้างมีหน้าต่างเล็กๆ โดยรอบทั้งสี่ด้านพออากาศผ่านได้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชน มีการจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของชาวไทลื้อไว้เพื่อให้ได้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม
การเดินทาง :  ถนนสาย 1291 (เชียงม่วน - พะเยา)

จำนวนผู้เข้าชม :408