น้ำตกขุนต๋อม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกขุนต๋อม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.18
longitude :  99.75
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่เป็นต้นกำเนิด ของลำน้ำแม่ต๋อมที่ไหลผ่านตำบลสันป่าม่วงและตำบลบ้านต๋อม ลงสู่กว๊านพะเยา
การเดินทาง :  ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :188