วัดดอยเทพเนรมิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยเทพเนรมิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาเชือก หมู่ที่ 9 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.26
longitude :  103.75
รายละเอียด :  "สำนักสงฆ์ป่าแสงธรรมขันติคีรีภูล้อม" เป็นชื่อใหม่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก ท่านดำริตั้งชื่อขึ้นใหม่สืบเนื่องจากในปีนี้ ชาวบ้านนาเลา และบ้านนาเชือก ซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับวัด ได้ตกลงพร้อมใจ สามัคคีกันร่วมกับทางอุทยานภูผักหวาน (ภูพาน) มีความประสงค์ที่จะให้พื้นที่ดินบริเวณตรง "ภูล้อม" ติดกับบ้านนาเชือก สร้างวัดเพื่อให้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมของพระสงฆ์ และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปและชาวบ้านต้องการรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ด้วย เพราะปัจจุบันต้นไม้ถูกตัด โค่น ทำลายไปเยอะมาก ดังนั้นชาวบ้านนาเลาและนาเชือกจึงได้พร้อมใจกันที่จะนิมนต์ให้หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก เมตตารับพื้นที่ภูล้อมนี้เพื่อสร้างและขยายพื้นที่จากปัจจุบันนี้ "สำนักสงฆ์ป่าแสงธรรมขันติโก" (อยู่ในพื้นที่บ้านนาเลา) และเมื่อรวมพื้นที่ทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก ท่านจึงดำริตั้งชื่อใหม่ว่า"สำนักสงฆ์ป่าแสงธรรมขันติคีรีภูล้อม" ณ สถานที่แห่งนี้ ในครั้งอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เคยมาปฎิบัติธรรมเจริญสมาธิ ภาวนา และอีกหลายๆ พ่อแม่ครูอาจารย์ ได้เคยมาปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้ด้วยเช่นกัน นับได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลเป็นอย่างมาก ซึ่งเปรียบเสมือนรอยมือ รอยเท้า ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ พระสายกรรมฐานได้เมตตาไว้ให้พวกเราได้ดำเนินเป็นแนวทางในการปฎิบัติธรรมต่อไป และหลวงปู่ฯ ก็ดำเนินเจริญรอยตามพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อไป นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนัก สำหรับชาวบ้านนาเลาและนาเชือก ที่ได้ร่วมกันสร้างบุญ กุศล ในครั้งนี้
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :115