พระธาตุคงคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุคงคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านน้ำดิบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เจดีย์เก่าแก่อยู่คู่หมู่บ้านน้ำดิบมา 500 กว่าปี
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนผู้เข้าชม :255