สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043511222 ต่อ 124
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๐ พรรษา ลำดับที่ ๓ ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมือง มีเนื้อที่ ๑๒๓ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙ โดยเป็นสวนระดับย่อมของเมือง ซึ่งทางเข้าชมสวนมีด้วยกันหลายทาง โดยทางเข้าใหญ่ จะอยู่ด้านทิศตะวันออกของสวนมีประตุสาเกตขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เด่นประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สามารถมาใช้พักผ่อนได้สะดวก มีประชาชนมาใช้ค่อนข้างหนาแน่น ใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีในเทศกาลสำคัญของจังหวัด ภายในสวนมีต้นไม้ใหญ่เพื่อความร่มรื่นและต้นไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม พื้นที่ของสวนแบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ บริเวณตรงข้ามศาลากลาง เป็นสวนเดิมทีมีอยู่แล้วและมีต้นทองกราวขนาดใหญ่เก่าแก่หลายสิบต้นปลูกอยู่แล้ว ในช่วงฤดูร้อนทองกราวเหล่านี้จะออกดอกสีส้มบานสะพรั่งพร้อมๆกันแลดูสวยงามบริเวณนี้ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมีหอนาฬิกาบอกเวลาขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีเสียงดังกังวานคล้ายๆคนเป่าโหวดเพื่อบอกเวลาทุกๆชั่วโมง และสาลาต่างๆตลอดจนลานเอนกประสงค์สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของจังหวัดและของประชาชนทั่วไป ส่วนที่ ๒ บริเวณที่อยู่ตรงข้ามกับบริเวณที่ ๑ และอยู่ติดกับบึงพลาญชัยซึ่งเป็นบึงใหญ่ที่มีมาแต่เดิมและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ด ในบึงมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)ประดิษฐานไว้กลางสวนพฤกษศาสตร์อยู่ในเกาะบึงพลาญชัย มีภูพลาญชัยที่มีสวนสัตว์จำลองและมีน้ำตกจำลอง สวนสุขภาพ มีสนามเด็กเล่นรวมทั้งมีเรือและจักรยานน้ำให้เช่าพายและถีบเล่นในบึง มีน้ำพุสูงที่พุ่งขึ้นมาจากน้ำในบึงอย่างสวยงามหลายจุด มีปลาหลายชนิดเป็นจำนวนมาก เช่นปลาดุก ตะเพียนแดง ปลานิลและปลาน้ำจืดอื่นๆ รอบบึงมีทางเดินกว้างสำหรับเดินออดกำลังกาย หรือ วิ่ง เหยาะๆ เกาะกลางบึงมีสะพาน ๓ แห่ง เชื่อมกับด้านนอก ส่วนที่ ๓ บริเวณบึงน้อย มีพื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ อยู่ในเกาะกลางบึงพลาญชัย มีน้ำพุสูง มีบัวปลูกอยู่สวยงาม
การเดินทาง :  การเดินทาง ร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๕๑๒ กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปสู่จังหวัดร้อยเอ็ดได้หลายวิธีทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหมายเลข ๒๓ ผ่านมหาสารคาม จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะทาง ๕๑๒ กิโลเมตร โดยรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพ- ร้อยเอ็ด ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร ๑๔๙๐ เว็บไซต์ www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ ได้ที่ www.thairoiet.com โดยรถไฟ จากกรุงเทพ ไปลงที่ขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าร้อยเอ็ดใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘ ชั่วโมง มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปขอนแก่นทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร ๑๖๙๐ เว็บไซต์ www.railway.co.th โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพ ? ร้อยเอ็ด สอบถามได้ที่ โทร ๐๔๓๕๑ ๘๒๔๖-๙ เว็บไซต์ www.nokair.com , call center ๑๓๑๘ การเดินทางภายในร้อยเอ็ด ในตัวเมืองร้อยเอ็ดมีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่างๆได้อย่างสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะได้หลายรูปแบบตามอัธยาศัย สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งร้อยเอ็ด โทร ๐ ๔๓๕๑ ๑๙๓๙ ,๐ ๔๓๕๑ ๒๕๔๖ นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คิวรถจะอยู่ในสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :345