หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สันทราย > วัดบ้านโป่ง (เรือโบราณ)
วัดบ้านโป่ง (เรือโบราณ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านโป่ง (เรือโบราณ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโป่ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เรือไม้โบราณ และวัตถุโบราณ เป็นสมบัติอันมีค่าของแผ่นดินล้านนา พบในแม่น้ำปิง บริเวณหมู่บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 สำนักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ เข้าสำรวจพบว่า ชาวบ้านได้ช่วยกันกู้ซากเรือขึ้น ได้พบก้อนหินทรายสีชมพู จำนวน 42 ก้อน กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น ผางประทีปดินเผา 1 ชิ้น และเศษภาชนะดินเผา 2 ชิ้น ขวานเหล็กมีบ้อง 1 ชิ้น รวมทั้งเรือไม้ขนาดใหญ่ 1 ลำ เรือที่พบนี้มีลักษณะเป็นเรือโบราณที่ใช้ในสมัยล้านนา และรัตนโกสินทร์ มีลักษณะเป็นเรือไม้ขนาดใหญ่ (เรือขุด) ขุดจากไม้ซุงขนาดใหญ่ท่อนเดียว ไม่มีการตัดต่อ มีขนาดความยาวประมาณ 12 เมตร กว้าง 1.13 เมตร เรือไม่มีการตกแต่ง ใช้ประโยชน์เพื่อบรรทุกสิ่งของ พบโบราณวัตถุที่สามารถกำหนดอายุสมัย ของผางประทีปดินเผาเคลือบสีเขียวมะกอก มีอายุสมัยช่วงพุทธศตวรรณที่ 21 - 22 ดังนั้น เรือโบราณลำนี้สันนิษฐานว่า มีอายุสมัยปลายล้านนาลงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บนถนนสาย เชียงใหม่ - พร้าว หมู่ที่ 2 บ้านโป่ง ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :697