หารควนถบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หารควนถบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต. พญาขัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.65
longitude :  100.12
รายละเอียด :  หานควนถบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลพญาขัน เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลพญาขัน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนบ้านแร่ - ท่าสำเภา

จำนวนผู้เข้าชม :533