น้ำตกห้วยค่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยค่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม. 17
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.77
longitude :  100.03
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :548