เมืองโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เมืองโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งโบราณคดีเกาะคอเขามีซากอาคารโบราณสถาน และพบฐานเทวรูป เหรียญเงินอินเดีย เศษทองคำ ผงทรายทอง และพบเศษภาชนะดินเผาที่ผลิตในสมัยราชวงศ์ของจีน เครื่องแก้วของชาวเปอร์เซีย
การเดินทาง :  โดยเรือข้ามฟากไปเกาะคอเขาใช้เวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นโดยสารรถยนต์รับจ้างไปยังเมืองโบราณ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :346