หาดทรายทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทรายทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนตากวน อ่าวประดู่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหาดทรายชายทะเลที่เชื่อมต่อกับหาดสุชาดาทางด้านทิศตะวันตก มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันชายหาดมีการทำเขื่อนหินทิ้งกันการกัดเซาะจากน้ำทะเล
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :2627