หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > บ้านแหลม > ศูนย์อนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน
ศูนย์อนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์อนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.26
longitude :  99.95
รายละเอียด :  เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าชายเลน พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เช่น ต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นชะคราม ปลาตีน ปูก้ามดาบ ลิงแสม ฯลฯ เป็นสถานศึกษาและทำบทปฏิบัติการเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน และเส้นทางเดินธรรมชาติ โดยมีมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นเยาวชนในท้องถิ่นเป็นผู้นำชม
การเดินทาง :  เดินทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ถึงจังหวัดเพชรบุรี และเลี้ยวซ้ายผ่านตัวเมืองเพรบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176 ประมาณ 14 กม. จะเข้าเขตเทศบาลตำบลบางตะบูน แล้วเดินทางต่อไปตามถนนทางหลวงชนบท สายบ้านแหลม-บางตะบูน หมายเลข 4012 ไปทางอ่าวบางตะบูน ประมาณ 8 กม. ถึงโรงเรียนบางตะบูนวิทยา ซึ่งศูนย์อนุรักษ์ฯ ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังโรงเรียนบางตะบูนวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม :325