ค่ายหลวงบ้านไร่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ค่ายหลวงบ้านไร่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  169 หมู่ 3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :374