ต้นมะค่าโมงยักษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ต้นมะค่าโมงยักษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต. คอกควาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :369