หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฮอด > วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม
วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาฟ่อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถทองเห็นวิวทิวทัศน์ ได้บริเวณรอบๆ
การเดินทาง :  ถนนเส้น 108 (เชียงใหม่ - แม่สะเรียง) วิ่งเข้าตัว อ.ฮอด พอถึงวงเวียนหอนาฬิกาก็เลี้ยวซ้ายไป อ.แม่สะเรียงตรงไปประมาณ 40 กม. ให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยกอมก๋อยแล้วตรงไปอีกประมาณ 13 กม. รถบริการประจำทาง หากเดินทางมาด้วยรถโดยสารเชียงใหม่ - อมก๋อย มีทั้งสองแถวและรถบัส

จำนวนผู้เข้าชม :720