หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เวียงเชียงรุ้ง > วนอุทยานโบราณสถานวัดเวียงเชียงรุ้ง
วนอุทยานโบราณสถานวัดเวียงเชียงรุ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วนอุทยานโบราณสถานวัดเวียงเชียงรุ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งก่อ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เมืองโบราณแห่งนี้เชื่อว่ามีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อาณาจักรล้านนา เชื่อมโยงถึงอาณาจักรสุวรรณโคมคำ ถึงอาณาจักรโยนกเชียงแสน เมืองไชยนารายณ์ ไชยปราการ และอื่นๆ แม้แต่วรรณคดีเรื่อง จำปาสี่ต้นและมีหลักฐานหลายอย่างบ่งบอกว่า ?เวียงฮุ้ง? แห่งนี้มีฮุ้งกินคน นางปทุมมาหรือนางกองคำเคยเป็นธิดากษัตริย์เมืองนี้และเรื่องสี่ยอมกุมารซึ่งเป็นละครวิทยุ แพร่หลายเป็นที่นิยมทั่วประเทศ
การเดินทาง :  มีเมืองโบราณแห่งหนึ่ง มีอายุมากกว่าพันปี อยู่ห่างจากจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อว่าเวียงรุ่ง หรือเวียงเชียงรุ้งในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ๒๒ กิโลเมตร ในพิกัดที่ ๐๖๒๐๓๒ เส้นรุ้งที่ ๙๙ องศา ลิบดา ๔๐ ลิบดาตะวันออก เส้นแวงที่ ๑๙ องศา ๕๗ ลิบดาเหนือ

จำนวนผู้เข้าชม :581