น้ำตกศรีทักษิณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกศรีทักษิณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านภูเขาทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อยู่ห่างจากต้นกะพงยักษ์ ประมาณ 200 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก ประกอบด้วยธารน้ำตก 4 ชั้นมีความสูงของแต่ละชั้น ๆ ละ 10 เมตร บริเวณทางขึ้นมีลำธารน้อยใหญ่เรียงรายตลอดแนว และเต็มไปด้วยเกาะแก่งขนาดต่าง ๆ มากมาย จึงเหมาะที่เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นสถานที่ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มาก
การเดินทาง :  ระยะทางอำภอสุคิริน ถึง บ้านภูเขาทอง ระยะทาง 35 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :272