หน้าแรก > ภาคเหนือ > แพร่ > สูงเม่น > OTOPสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
OTOPสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  OTOPสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านดอนมูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมืองมุ่งสู่อำเภอสูงเม่น ระยะห่างประมาณ 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :233