บึงกลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงกลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านเชียงสือใหญ่ ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.15
longitude :  104.33
รายละเอียด :  ลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ บรรยากาศดี
การเดินทาง :  จักรยาน, จักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :293