บ้านเสานัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านเสานัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.ราษฎร์วัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.29
longitude :  99.51
รายละเอียด :  บ้านไม้สักโบราณ อายุกว่า 115 ปี มีเสาถึง 116 ต้น ถุข้าวเสาหลาย มีเสา 24 ต้น ต้นสารภีหลวงอายุกว่า 145 ปี ..รูปแบบและความเก่าแก่ของบ้านเสานัก สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตรสนิยม แบบแผนประเพณีพื้นเมืองของชาวละคอนได้เป็นอย่างดี จึงเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในการอนุรักษ์เรือนหลังนี้ ให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนได้เรียนรู้อดีตและความเป็นมาของชนชาติไทย ทั้งเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวเมืองลำปาง ในปี 2548 บ้านเสานักได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ "รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทเคหสถานบ้านเรือนเอกชน" สอบถามรายละเอียด 0-5422-7653
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :773