ช่องเขาขาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ช่องเขาขาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.14 บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-602742-3
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ช่องเขาขาด เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีการตัดขาดเป็นรูปตัวยู ตรงกลางหินผา ทำให้มองเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม ในยามเช้า พระอาทิตย์ส่องแสงแรก ประกายส้มอมแดง สาดส่องพร้อมกับสายหมอกที่มีจำนวนมาก โอบล้อมรอบเนินภูเขา จนดูเหมือนทะเลหมอกที่ไหลเลื่อนลอย ไปตามกระแสลม ในยามสาย จะมองเห็นทัศนียภาพ แม่น้ำโขงสายหลักที่แบ่งแยกพรมแดนไทย-ลาว มีสายน้ำหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายน้ำที่คดเคี้ยว เข้าสู่ประเทศลาว
การเดินทาง :  จากจังหวัดเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-บ้านต้า (ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173 และ 1152) ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นเข้าสู่เส้นทาง บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ (ทางหลวง 1020) 45 กิโลเมตร ต่อด้วย บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวง 1155) 17 กิโลเมตร และปางหัด-ดอยผาตั้ง

จำนวนผู้เข้าชม :528