พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.27
longitude :  101.15
รายละเอียด :  ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นบ้านเรือนไม้ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย นิทรรศการผีตาโขน การสาธิตทำหน้ากากผีตาโขนและสินค้าของที่ระลึกผีตาโขนในรูปแบบต่างๆ สามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. นอกจากนี้ยังมีอุโบสถ ซึ่งเป็นฝีมือของช่างท้องถิ่น และพระธาตุศรีสองรักจำลอง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานบุญพระเวสและงานบุญต่าง ๆ รวมทั้งการจัดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขนอีกด้วย
การเดินทาง :  พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

จำนวนผู้เข้าชม :341