หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > ทุ่งเสลี่ยม > การประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแบบครัวเรือน
การประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแบบครัวเรือน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การประกอบอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแบบครัวเรือน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 บ้านหนองรังสิต และ หมู่ 5 บ้านโค้งเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055019812
latitude :  17.32
longitude :  99.69
รายละเอียด :  วิถีชีวิต
การเดินทาง :  ถนนสาย ๑๐๔๘ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล

จำนวนผู้เข้าชม :79