วัดบ้านเลือก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านเลือก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  คนในท้องถิ่นและต่างถิ่นนิสมมาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา สักการะหลวงพ่อสองพี่น้อง และสักการะพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมสายเก่า

จำนวนผู้เข้าชม :371